Podcast | lyt247.dk


HVORDAN SPREDES SMITTEN… KLIK PÅ BILLEDET

 

PODCAST 16.marts 2020 til hjemmeundervisning
Sociologi | Intro 1
I anledning af, at ungdomsuddannelserne er lukkede på grund af Corona-epedimien udgiver abc247.dk hver dag – så længe skolerne er lukkede en podcast, som kan bruges som hjemmeundervisning.
Hør noget om forskellige samfundsformer og de klassiske sociologer: Marx, Weber og Durkheim. Desuden omtales nogle af de nyere franske sociologer. Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/de-tre-store-klassiske-sociologer

PODCAST 17.marts 2020 til hjemmeundervisning
Video/Podcast om samfund og ideologier
I anledning af, at ungdomsuddannelserne er lukkede på grund af Corona-epedimien udgiver abc247.dk hver dag – så længe skolerne er lukkede en podcast, som kan bruges som hjemmeundervisning.
Denne podcast har fokus på samfundsmodeller og Ideologier.
Du kan også finde links til alle ideologier her:
https://www.abc247.dk/ideologier

PODCAST 18.marts 2020 til hjemmeundervisning
Sociologi | Intro 2
I anledning af, at ungdomsuddannelserne er lukkede på grund af Corona-epedimien udgiver abc247.dk hver dag – så længe skolerne er lukkede en podcast, som kan bruges som hjemmeundervisning.
Hør noget om Socialisering. Hvordan opdrages et barn. Hvad er en norm og en normkonflikt.
Straf og kontrol som opdragelsesmiddel. Sociologi beskæftiger sig også med roller, værdier, holdninger, kultur og klasser.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/socialisering (erstatter samfundsfag-abc.dk)

PODCAST 19.marts 2020 til hjemmeundervisning
Populisme
Populisme. Ingen ønsker at blive betegnet som populister. Begrebet opfattes negativt, og forbindes med demagogi og leflen for øjeblikkets stemninger. Men det er ikke sådan politik skal formes.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/populisme

PODCAST 20.marts 2020 til hjemmeundervisning
iPads i folkeskolen truer demokratiet
Utilstrækkelige læsefærdigheder svækker vores evner til at deltage i den demokratiske proces.
De digitaliseringsbegejstrede politikere i Rudersdal og mange andre kommuner bærer derfor et stort ansvar for at understøtte en negativ udvikling, som svækker befolkningens læsefærdighed.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/boeger-eller-ipads

Et eventyr… FRIKVARTER eller WEEKEND-PODCASTS…  glæd dig!PODCAST 21.marts 2020


PODCAST 22.marts 2020


PODCAST 23.marts 2020 til hjemmeundervisning
Min fritid er også penge værd
Teknologifikserede embedsmænd og politikere – har i snart mange år haft fokus på at digitalisere folkeskolen i stedet for at fokusere på den kendsgerning, at børn forlader folkeskolen med stadig ringere læsefærdigheder.
Tid opfatter vi ofte som et frit gode. Men det er ikke rigtigt, tid er ikke altid gratis, og et menneske har kun en begrænset mængde til rådighed.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/min-fritid-er-ogsaa-penge-vaerd

PODCAST 24.marts 2020 til hjemmeundervisning
Hvorfor er Mellemøsten i opløsning?
Islam er næppe den væsentligste årsag
Millioner er på flugt. Millioner bor i flygtningelejre. Mellemøsten er et gigantisk inferno af krig, konflikt og kaos. Her er de fem væsentligste årsager.
Du kan også læse om emnet og se denne podcast som video/podcast på:
https://www.abc247.dk/hvorfor-er-mellemosten-i-oplosning

PODCAST 17.marts 2020 til hjemmeundervisning
FarVelfærd
En personlig beretning og smalltalk om Velfærd. Jeg har personlig oplevet udviklingen af velfærdssamfundet og nu krisen omkring det danske velfærdssamfund.
Det fortæller jeg om i denne Podcast, som ikke skal opfattes som en objektiv beretning. Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/roed-og-blaa-velfaerd

PODCAST 26.marts 2020 til hjemmeundervisning
Hvad er konkurrencestaten
Det nye begreb – ”Konkurrencestaten” – var en realitet længe før professor Ove Kaj Pedersen i 2011 udgav en bog med titlen ”Konkurrencestaten”, hvor han redegør for en bestemt forståelse af moderne stater – nemlig ideen om »nationernes konkurrence«, dvs. ideen om at alle lande i dag er del af en bestandig international kamp på kompetencer, viden og udvikling. Og at denne kamp er et grundvilkår, som vi ikke kan undsige os.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/konkurrencestaten

PODCAST 27.marts 2020 til hjemmeundervisning
Afslag på et kys
For 35 år siden sendte DR denne radiomontage. I dag ville man kalde det en podcast. Vil du bruge tid på at lytte til denne legendariske udsendelse, og også bruge tid på at reflekterer over en radiogenre, hvor Danmark, hvert år i mange år, høstede den europæiske “Radio-Oscar” Prix Italia.
En historie om et interview, hvor rollerne undervejs bliver byttet om, så intervieweren bliver “offer” og må stå til regnskab for, hvordan det kan være, at han gemmer sig bag sin mikrofon. (Sendt første gang 13. september 1984).
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/radiomontage-podcasts

Et eventyr… FRIKVARTER eller WEEKEND-PODCASTS… glæd dig!PODCAST 28.marts 2020


PODCAST 29.marts 2020

PODCAST 30.marts 2020
TænkeTanke
En tænketank består af nogle højtuddannede eksperter, der analyserer, giver råd og bringer nye ideer på banen inden for bestemte områder som: fx samfundsforhold, politik, erhvervsliv, teknologi eller sikkerhedspolitik. Men en tænketank kan også beskæftige sig med mange andre område.
Der refereres i podcasten til dette link:
*https://www.abc247.dk/taenketanke-2
(www.abc247.dk har erstattet samfundsfag-abc.dk)