Podcast | lyt247.dk

PODCAST 16.marts 2020 til hjemmeundervisning
Sociologi | Intro 1
I anledning af, at ungdomsuddannelserne er lukkede på grund af Corona-epedimien udgiver abc247.dk hver dag – så længe skolerne er lukkede en podcast, som kan bruges som hjemmeundervisning.
Hør noget om forskellige samfundsformer og de klassiske sociologer: Marx, Weber og Durkheim. Desuden omtales nogle af de nyere franske sociologer. Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/de-tre-store-klassiske-sociologer

PODCAST 17.marts 2020 til hjemmeundervisning
Video/Podcast om samfund og ideologier
I anledning af, at ungdomsuddannelserne er lukkede på grund af Corona-epedimien udgiver abc247.dk hver dag – så længe skolerne er lukkede en podcast, som kan bruges som hjemmeundervisning.
Denne podcast har fokus på samfundsmodeller og Ideologier.
Du kan også finde links til alle ideologier her:
https://www.abc247.dk/ideologier

PODCAST 18.marts 2020 til hjemmeundervisning
Sociologi | Intro 2
I anledning af, at ungdomsuddannelserne er lukkede på grund af Corona-epedimien udgiver abc247.dk hver dag – så længe skolerne er lukkede en podcast, som kan bruges som hjemmeundervisning.
Hør noget om Socialisering. Hvordan opdrages et barn. Hvad er en norm og en normkonflikt.
Straf og kontrol som opdragelsesmiddel. Sociologi beskæftiger sig også med roller, værdier, holdninger, kultur og klasser.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/socialisering (erstatter samfundsfag-abc.dk)

PODCAST 19.marts 2020 til hjemmeundervisning
Populisme
Populisme. Ingen ønsker at blive betegnet som populister. Begrebet opfattes negativt, og forbindes med demagogi og leflen for øjeblikkets stemninger. Men det er ikke sådan politik skal formes.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/populisme

PODCAST 20.marts 2020 til hjemmeundervisning
iPads i folkeskolen truer demokratiet
Utilstrækkelige læsefærdigheder svækker vores evner til at deltage i den demokratiske proces.
De digitaliseringsbegejstrede politikere i Rudersdal og mange andre kommuner bærer derfor et stort ansvar for at understøtte en negativ udvikling, som svækker befolkningens læsefærdighed.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/boeger-eller-ipads

Et eventyr… FRIKVARTER eller WEEKEND-PODCASTS…  glæd dig!PODCAST 21.marts 2020


PODCAST 22.marts 2020


PODCAST 23.marts 2020 til hjemmeundervisning
Min fritid er også penge værd
Teknologifikserede embedsmænd og politikere – har i snart mange år haft fokus på at digitalisere folkeskolen i stedet for at fokusere på den kendsgerning, at børn forlader folkeskolen med stadig ringere læsefærdigheder.
Tid opfatter vi ofte som et frit gode. Men det er ikke rigtigt, tid er ikke altid gratis, og et menneske har kun en begrænset mængde til rådighed.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/min-fritid-er-ogsaa-penge-vaerd

PODCAST 24.marts 2020 til hjemmeundervisning
Hvorfor er Mellemøsten i opløsning?
Islam er næppe den væsentligste årsag
Millioner er på flugt. Millioner bor i flygtningelejre. Mellemøsten er et gigantisk inferno af krig, konflikt og kaos. Her er de fem væsentligste årsager.
Du kan også læse om emnet og se denne podcast som video/podcast på:
https://www.abc247.dk/hvorfor-er-mellemosten-i-oplosning

PODCAST 17.marts 2020 til hjemmeundervisning
FarVelfærd
En personlig beretning og smalltalk om Velfærd. Jeg har personlig oplevet udviklingen af velfærdssamfundet og nu krisen omkring det danske velfærdssamfund.
Det fortæller jeg om i denne Podcast, som ikke skal opfattes som en objektiv beretning. Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/roed-og-blaa-velfaerd

PODCAST 26.marts 2020 til hjemmeundervisning
Hvad er konkurrencestaten
Det nye begreb – ”Konkurrencestaten” – var en realitet længe før professor Ove Kaj Pedersen i 2011 udgav en bog med titlen ”Konkurrencestaten”, hvor han redegør for en bestemt forståelse af moderne stater – nemlig ideen om »nationernes konkurrence«, dvs. ideen om at alle lande i dag er del af en bestandig international kamp på kompetencer, viden og udvikling. Og at denne kamp er et grundvilkår, som vi ikke kan undsige os.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/konkurrencestaten

PODCAST 27.marts 2020 til hjemmeundervisning
Afslag på et kys
For 35 år siden sendte DR denne radiomontage. I dag ville man kalde det en podcast. Vil du bruge tid på at lytte til denne legendariske udsendelse, og også bruge tid på at reflekterer over en radiogenre, hvor Danmark, hvert år i mange år, høstede den europæiske “Radio-Oscar” Prix Italia.
En historie om et interview, hvor rollerne undervejs bliver byttet om, så intervieweren bliver “offer” og må stå til regnskab for, hvordan det kan være, at han gemmer sig bag sin mikrofon. (Sendt første gang 13. september 1984).
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/radiomontage-podcasts

Et eventyr… FRIKVARTER eller WEEKEND-PODCASTS… glæd dig!PODCAST 28.marts 2020


PODCAST 29.marts 2020

PODCAST 30.marts 2020 til hjemmeundervisning
TænkeTanke
En tænketank består af nogle højtuddannede eksperter, der analyserer, giver råd og bringer nye ideer på banen inden for bestemte områder som: fx samfundsforhold, politik, erhvervsliv, teknologi eller sikkerhedspolitik. Men en tænketank kan også beskæftige sig med mange andre område.
Der refereres i podcasten til dette link:
*https://www.abc247.dk/taenketanke-2
(www.abc247.dk har erstattet samfundsfag-abc.dk)

PODCAST 31.marts 2020 til hjemmeundervisning
Fake News
Søren Pind, der som politiker var en af de mest aktive på de sociale medier, sagde pludselig stop. Det var en problematisk form for kommunikation konkluderede han.
Hør nogle overvejelser omkring Fake News.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/fake-news

PODCAST 1.april 2020 til hjemmeundervisning
Folkeskolen
– en kritisk kommentar
En pensioneret lektor ser kritisk på den seneste udvikling, og opsummere det med ordene: Alt hvad jeg siger er – slip børnene fri.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/alt-hvad-jeg-siger-er-slip-boernene-fri

PODCAST 2.april 2020 til hjemmeundervisning
De sociale medier
Den gode historie falder sjældent ned fra himlen. Den skabes af den gode håndværker, som kender og mestrer sit journalistiske værktøj. Journalistens opgave er først og fremmest at formidle information fra sine kilder til læserne. De allerfleste principper og metoder, som anvendes af journalister, vil også omfatte alle andre former for kommunikation.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/de-sociale-medier.Læs også opslaget: den-bedst-mulige-sandhed

PODCAST 3.april 2020 til hjemmeundervisning
Samfundsfaglige metoder del 1
En teori kan defineres som en ordnet og sammenhængende mængde af almene påstande om sammenhænge.
En empirisk undersøgelse skal kunne give svar på det, man vil vide noget om. Det betaler sig at bruge god tid på at overveje, hvilken type data (empiri) man skal søge og bruge i sin analyse.
Metodeovervejelser er tæt knyttet til dataindsamlingen. Spørgsmålet er nemlig, hvilke metoder man vil benytte sig af for at få den ønskede viden.Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/de-sociale-medier.Læs også opslaget: den-bedst-mulige-sandhed

Et eventyr… FRIKVARTER eller WEEKEND-PODCASTS… glæd dig!PODCAST 4.april 2020


PODCAST 5.april 2020

PODCAST 6.april 2020 til hjemmeundervisning
Samfundsfaglige metoder del 2
Amerikaneren David Kolb har udviklet en anden model til forståelse af erkendelsesprocessen.
Kolbs udgangspunkt er forsøg eller eksperimenter. Hvordan erfares de fæ­nomener man kan iagttage i disse sammenhænge!
Den første fase (1) præges af den konkrete erfaring: Man observerer, hvad der sker.
Med udgangspunkt i sine observationer (2) reflekterer man i næste fase over, hvad der skete, og hvor­for det skete. Prøver at forstå.
På næste trin – den begrebsdannende fase (3) – forsøger man at bruge det man har erfaret og iagttaget til at udlede regler eller lovmæssighederne. Skaber teorier med udgangspunkt i det konkrete forsøg.Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/kolbs-laeringscirkel

PODCAST 7.april 2020 til hjemmeundervisning
Medieaftalen
Max Weber beskrev i 1918 et paradoks i politik: Det var nødvendigheden af, at ”varme, lidenskab og fornuft kan smedes sammen i en og samme sjæl”. Weber stillede et krav til politikere om en særlig ansvarlighed, der gik ud på, at de (til forskel fra borgere og embedsmænd) skulle kunne bygge bro mellem og kombinere følelser (lidenskab) og fornuft.
Mere end 100 senere tager Christian Nissen udgangspunkt i dette paradoks i bogen: ”Politik mellem følelser og fornuft – spillet om danske mediers fremtid”.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/foelelser-og-fornuft-i-politik

PODCAST 8.april 2020 til hjemmeundervisning
De første samfund del 1
Babylonier
. Demokratiet i Athen. Romerriget.
I tre podcasts gennemgås nogle af de første samfund vi har kendskab til.
Hvem havde magten.  Hvilken rolle spillede guderne, og hvordan opfattede grækerne den styreform de kaldte demokrati.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/de-forste-samfund

PODCAST 9.april 2020 til hjemmeundervisning
De første samfund del 2
Babylonier
. Demokratiet i Athen. Romerriget.
I tre podcasts gennemgås nogle af de første samfund vi har kendskab til.
Hvem havde magten.  Hvilken rolle spillede guderne, og hvordan opfattede grækerne den styreform de kaldte demokrati.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/de-forste-samfund

PODCAST 10.april 2020 til hjemmeundervisning
De første samfund del 3
Babylonier
. Demokratiet i Athen. Romerriget.
I tre podcasts gennemgås nogle af de første samfund vi har kendskab til.
Hvem havde magten.  Hvilken rolle spillede guderne, og hvordan opfattede grækerne den styreform de kaldte demokrati.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/de-forste-samfund

Et eventyr… FRIKVARTER eller PÅSKE-PODCASTS… glæd dig!PODCAST 11.april 2020


PODCAST 12.april 2020

PODCAST 13.april 2020 til hjemmeundervisning
G Æ S T E P O D C A S T E R
Det Røde Felt
podcast om økonomisk politik
Er finansministeriets regnemodeller blå. Præget af liberal tankegang, så fx velfærdsforbedringer ikke regnes med, når finansloven skal vurderes.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/er-finansministeriets-regnemaskine-blaa

PODCAST 14.april 2020 til hjemmeundervisning
G Æ S T E P O D C A S T E R
Er Finansministeriets regnemaskine blå?
DE ØKONOMISKE ANTAGELSER OG DERES POLITISKE KONSEKVENSER. Enhedslistens økonomiske sekretariat ved bl.a. Pelle Dragsted. Også kommentar fra tidligere finansminister Mogens Lykketoft.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/er-finansministeriets-regnemaskine-blaa

PODCAST 15.april 2020 til hjemmeundervisning
G Æ S T E P O D C A S T E R
Hvad er shitstorm
En shitstorm kendetegnes ved, at en stor mængde klager, negativ omtale og/eller negative anmeldelser opnår en vis størrelse og dækning, der ikke længere er kontrollerbar og/eller håndterbar.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/fake-news

PODCAST 16.april 2020 til hjemmeundervisning
Kløvedal til håndværkets pris
Da Troels Kløvedal blev udnævnt til årets håndværker, på ehvervsskolen Nordsjælland, holdt han denne tale, til de håndværkere der havde afsluttet deres uddannelse.

PODCAST 17.april 2020 til hjemmeundervisning
Reklame
I Hinduistiske og Buddhistiske religioner tjener et mantra forskellige formål. Nogle beskytter mod alle onder, andre er meditationsfremmende.
Et mantra skal gentages atter og atter for at ”virke”.I reklamebranchen har det altid været et ”mantra”: At halvdelen af reklameindsatsen er spildt, man ved bare ikke hvilken del.
På den måde er man ”beskyttet” mod eventuelle påstande om, at reklame er spild af ressourcer.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/kommunikationens-og-reklamens-effekt


PODCAST 18.april 2020


PODCAST 19.april 2020

PODCAST 20.april 2020 til hjemmeundervisning
Åndeligt eller digitalt fravær
– gruppetænkning styrer digitaliseringen

Når en lærer trådte ind i et klasselokale, kunne han eller hun styre elevernes opmærksomhed, dem der ikke lod sig indfange snakkede man om på lærerværelset som ”åndeligt fraværende”. Sådan var det engang, det er det ikke mere. Når læreren nu går ind til eleverne ses adskillige uforstyrrede ansigter, belyst af grønt, rødt eller blåt skær fra computerspil og YouTube. Måske fokuserer elevernes øjne stift på en smartphones lille skærm.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/14535-2