Kommunikation

Min fritid er også penge værd
Teknologifikserede embedsmænd og politikere – har i snart mange år haft fokus på at digitalisere folkeskolen i stedet for at fokusere på den kendsgerning, at børn forlader folkeskolen med stadig ringere læsefærdigheder.
Tid opfatter vi ofte som et frit gode. Men det er ikke rigtigt, tid er ikke altid gratis, og et menneske har kun en begrænset mængde til rådighed.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/min-fritid-er-ogsaa-penge-vaerd
Fake News
Søren Pind, der som politiker var en af de mest aktive på de sociale medier, sagde pludselig stop. Det var en problematisk form for kommunikation konkluderede han.
Hør nogle overvejelser omkring Fake News. Du kan også læse om emnet på: https://www.abc247.dk/fake-news
Hvad er shitstorm
 En shitstorm kendetegnes ved, at en stor mængde klager, negativ omtale og/eller negative anmeldelser opnår en vis størrelse og dækning, der ikke længere er kontrollerbar og/eller håndterbar.
Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/fake-news