Sociologi

Sociologi | Intro 1
Hør noget om forskellige samfundsformer og de klassiske sociologer: Marx, Weber og Durkheim. Desuden omtales nogle af de nyere franske sociologer. Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/de-tre-store-klassiske-sociologer (erstatter samfundsfag-abc.dk)
Sociologi | Intro 2
Hør noget om Socialisering. Hvordan opdrages et barn.  Hvad er en norm og en normkonflikt.
Straf og kontrol som opdragelsesmiddel. Sociologi beskæftiger sig også med roller, værdier, holdninger, kultur og klasser. Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/socialisering  (erstatter samfundsfag-abc.dk)

PODCAST 17.marts 2020 til hjemmeundervisning
FarVelfærd
En personlig beretning og smalltalk om Velfærd. Jeg har personlig oplevet udviklingen af velfærdssamfundet og nu krisen omkring det danske velfærdssamfund.
Det fortæller jeg om i denne Podcast, som ikke skal opfattes som en objektiv beretning. Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/roed-og-blaa-velfaerd