Sociologi

Sociologi | Intro 1
Hør noget om forskellige samfundsformer og de klassiske sociologer: Marx, Weber og Durkheim. Desuden omtales nogle af de nyere franske sociologer. Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/de-tre-store-klassiske-sociologer (erstatter samfundsfag-abc.dk)
Sociologi | Intro 2
Hør noget om Socialisering. Hvordan opdrages et barn.  Hvad er en norm og en normkonflikt.
Straf og kontrol som opdragelsesmiddel. Sociologi beskæftiger sig også med roller, værdier, holdninger, kultur og klasser. Du kan også læse om emnet på:
https://www.abc247.dk/socialisering  (erstatter samfundsfag-abc.dk)